Taolaisia klassikkoja

 

Huangdi 黄帝, jonka nimi tarkoittaa ”keltaista keisaria”, oli muinaisen Kiinan merkittävä kulttuuriheeros ynnä legendaarinen monarkki. Häntä pidetään välittäjänä ihmisen ja taivaan välillä sekä eräänlaisena ihmisten kantaisänä.

    Vaikka Huangdin nimiin pannun teoksen alkuperäisyydestä kiistelläänkin, Huangdin henkisenä perintönä pidetään teosta nimeltä Yinfujing 黄帝阴符经, eli ”Keltaisen keisarin yin-talismaan klassikko”.

    Eräs toinen Huangdin nimiin pantu teos, Huangdin neijing 皇帝内经, eli ”Keltaisen keisarin sisäinen klassikko” keskittyy kuvaamaan hänen lääketieteellisiä oppejaan. Kyseisen teoksen alusta löytyy seuraava kuvaus itse Huangdista:

 

《黄帝内经》

昔在黄帝,生而神灵,弱而能言,幼而徇齐,长而敦敏,成而登天。

Oli kauan sitten Keltainen keisari,

syntyessään hänessä oli hengen ihme,

lapsena hän osasi taitavasti puhua,

nuorena hän oli nöyrä ja opinhaluinen,

aikuisena hän oli rehellinen ja nopeaälyinen,

vanhana hän menestyi ja kiipesi taivaaseen

           

Muistiinmerkintöjä historiasta (Shijin teoksen) mukaan

Huangdin sukunimi oli Gongsun ja annettu nimi Xuanyuan,

hänen isänsä oli Youxiongin hallitsija Shaodian,

joka jatkoi Shennongilta perittyä hallintoa taivaan alla.

Huangdi syntyi Xuanyuanin kukkuloilla,

hän hallitsi maata te’llä,

siksi hän sai lopulta arvonimen Huangdi (suom. Keltainen keisari)

 

Hänessä oli hengen ihme,

hän oli äärimmäisen älykäs,

puhui viisaasti,

sopeutui ja oli kuuliainen,

tasapuolinen, oikeamielinen

ja läpeensä rehellinen.

Oli tarkkavaistoinen ja siis ymmärsi kaiken,

kiirehtimättä nopein.

 

黄帝阴符经Keltaisen keisarin yin-talismaanin klassikko

 

上篇

ENSIMMÄINEN OSA

 

观天之道,执天之行,尽矣。

Tarkkailee taivaan daoa,

toteuttaa taivaan toimintaa,

se riittää.

故天有五贼,见之者昌。

五贼在乎心,施行于天。

宇宙在乎手,万化生乎身。

Siispä taivaalla on viisi varasta,

joka ne näkee, kukoistaa.

Viisi varasta ovat sydämessä,

toimivat taivaan mukaisesti.

Maailmankaikkeus on kädessä,

kymmenentuhatta muutosta syntyy ruumiista.

 

天性,人也;人心,机也。

立天之道,以定人也。

Taivaan olemus: ihminen;

Ihmisen sydän: juoni.

Pannaan alulle taivaan dao,

muotoillaan sillä ihmistä.

 

天发杀机,移星易宿;

地发杀机,龙蛇起陆;

人发杀机,天地反覆;

天人合发,万变定基。

Taivas virittää surmajuonen,

tähtien paikat vaihdetaan;

maa virittää surmajuonen,

lohikäärme ja käärme ilmestyvät;

ihminen virittää surmajuonen,

taivas ja maa kääntyvät ylösalaisin;

Taivas ja ihminen, yhdessä, virittävät,

kymmenentuhatta muutosta saa perustan.

 

性有巧拙,可以伏藏。

九窍之邪,在乎三要,可以动静。

Olemus sisältää taitavuuden, karkeuden,

voi väijyä, kätkeytyä.

Yhdeksän aukon vääristymät,

kolme tärkeää,

voi liikkua, hiljentyä.

 

火生于木,祸发必克;

奸生于国,时动必溃。

知之修炼,谓之圣人。

Tuli syntyy puussa,

vahingon tapahduttua se varmasti rajoittuu.  

Pahuus syntyy valtiossa,

ajan kierrossa se varmasti häviää.

Sitä, joka tietää tämän ja hioo taitoaan,

sanotaan viisaaksi.  

 

中篇

KESKIMMÄINEN OSA

 

天生天杀,道之理也。

 

Taivas synnyttää, taivas surmaa:

daon sääntö.

 

天地,万物之盗;

万物,人之盗;

人,万物之盗。

三盗既宜,三才既安。

Taivas ja maa, kymmenentuhannen olion varkaus;

kymmenentuhatta oliota, ihmisen varkaus;

ihminen, kymmenentuhannen olion varkaus.

Kolme varkautta sopeutuvat,

kolme lahjakkuutta rauhoittuvat. 

 

故曰:

食其时,百骸理;

动其机,万化安。

Siksi sanotaan:

syödä sen aikaan,

sata luuta vahvistuvat;

vaikuttaa sen juoniin,

kymmenentuhatta muutosta rauhoittuvat.

 

人知其神而神,

不知其不神之所以神也。

Ihminen tietää sen henkisyyden, mikä on henkistä,

ei tiedä, että se ei ole henkistä, sen vuoksi se on henkistä.

 

日月有数,大小有定,

圣功生焉,神明出焉。

Auringolla ja kuulla on numeronsa,

isolla ja pienellä on mittansa,

Viisaan taito syntyy,

hengen valoisuus näkyy. 

 

其盗机也,天下莫能见,莫能知也。

君子得之固躬,小人得之轻命。

Niiden varkauksien juonia

ei taivaan alla kukaan voi nähdä,

ei kukaan voi tietää.

Herrasmiehen ne saavat vakaana kumartamaan.

Konnan ne saavat halveksimaan elämää.

 

下篇

VIIMEINEN OSA

 

瞽者善听,聋者善视。

绝利一源,用师十倍。

三返昼夜,用师万倍

心生于物,死于物,

机在于目。

Sokea on hyvä kuuntelemaan,

kuuro on hyvä näkemään.

Hylätään hyöty, ainoa alkuperä,

voima tulee kymmenkertaiseksi. 

Kolme kertaa palaavat yö ja päivä,

voima tulee kymmentuhatkertaiseksi.

Sydän syntyy asioissa,

kuolee asioissa,

juoni sijaitsee silmissä.

 

天之无恩而大恩生。

迅雷烈风,莫不蠢然。

至乐性余, 至静性廉。

天之至私, 用之至公。

禽之制在炁.

Taivaan armottomuudessa syntyy suurta armollisuutta,

nopea ukkonen ja voimakas tuuli,

ei mikään ole olematta tyhmää.

Suurin ilo, olemuksen liiallisuus;  

suurin tyyneys, olemuksen lahjomattomuus.

Taivaan suurin itsekkyys

käyttää sitä suurimpaan epäitsekkyyteen.

Hallisemisen konsepti on qissa.

 

生者死之根,死者生之根。

恩生于害,害生于恩。

Elämä, kuoleman juuri, kuolema, elämän juuri.

Armeliaisuus syntyy vahingoittavuudesta,

vahingoittavuus syntyy armeliaisuudesta.

 

 

愚人以天地文理圣,

我以时物文理哲。

人以愚虞圣,

我以不愚虞圣;

人以奇期圣,

我以不奇期圣。

故曰:沉水入火,自取灭亡。

 

Typerys pitää viisautena taivasta ja maata kuvaavaa,

minä pidän syvällisenä ajan tasalla olevaa.

Ihminen pitää petosta viisautena,

minä en pidä petosta viisautena;

Ihminen pitää viekkautta, kieroutta viisautena,

minä en pidä viekkautta, kieroutta viisautena.

Siksi sanotaan:

Vesi vajoaa tuleen, ja se tukahtuu ja sammuu.

 

自然之道静,故天地万物生。

天地之道浸,故阴阳胜。

阴阳相推,而变化顺矣。

是故圣人知自然之道不可违,

因而制之至静之道。

Omassa luonnossaan dao on tyyni,

siksi taivas, maa ja kymmenentuhatta oliota syntyvät.

Taivaan ja maan dao yhdistyvät,

yin ja yang ovat voittoisat.

Yin ja yang liikuttavat toisiaan,

ja muutokset ja mullistukset toteutuvat.

Siksi viisas tietää, ettei luonnon daoa voi vastustaa

ja muotoilee suuren tyyneyden daoa.  

 

律历所不能契。

爰有奇器,是生万象,

八卦甲子,神机鬼藏。

阴阳相胜之术,

昭昭乎进于象矣。

Laki ja tapahtumat eivät voi sitoa.

On olemassa ihmeellinen astia,

se synnyttää kymmenentuhatta ilmiötä.

Kahdeksan kolmiviivaista kuviota ja kuusikymmentä vuotta,

siihen kätkeytyvät hengen juoni ja aave.

Yinin ja Yangin voittamisen taito

toimii kirkkaasti muodoissa.

 

19.2.2022