易经”Muutosten kirjasta”, joka tunnetaan myös nimellä Yijing tai I-ching.   

Muutosten kirjassa esitetään maailmankaikkeuden, luonnon ja elämän periaatteet, jotka on jaettu 64 luokkaan.   

Yijing, on yksi Kiinan viidestä vanhasta klassikosta, eli teoksesta, jotka ovat muokanneet kiinalaista ajattelua ja kulttuuria ja vaikuttavat niihin yhä tänäkin päivänä. Yijingin kokonaisuuden voi määrittää kolmen eri tason kautta.

1) Ensimmäinen näistä tasoista pitää sisällään 8 trigrammia sekä 64 heksagrammia, eli kolme- tai kuusirivistä kuviota, joiden luojaksi väitetään myyttistä hahmoa nimeltä Fu Xi.

2) Teoksen toinen taso muodostuu heksagrammeja itseään sekä niiden erillisiä rivejä selittävistä lausekkeista, joiden kirjoittajiksi on väitetty kuningas Weniä sekä herttua Dania Zhou-dynastian alkuvaiheessa, eli noin 1000-luvulla ennen ajanlaskun alkua.

3) Kolmas taso taas sisältää Kungfutsen ja hänen opetuslastensa tekemät selitykset, jotka on kirjoitettu noin 500-125 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Nämä kolme tasoa yhdistettiin sittemmin teokseksi, jonka tunnemme nimellä Yijing ja jota on kautta aikain hyödynnetty niin ennustuskirjana kuin kosmisena mallina ihmiskunnan ja luonnon välisistä suhteista.                                      

易经的三大原则 Yijingissä on kolme periaatetta:变易 (on muuttuva),简易 (muuttuvissa on olemassa jotain yksinkertaista)和不易 (Muuttuvissa on olemassa jotain muuttumatonta)

易经的三个内涵: Yijingissä on kolme sisältöä:

理 (selityksiä), 象(muotoja), 数(numeroa)

Yijing tuli tunnetuksi länsimaissa vasta 1900-luvulla alussa, kun Richard Wilhelm käänsi sen ensimmäisen kerran saksaksi. Maailmankuulu psykiatri Carl Gustav Jung tutki teosta vuosikausia ja piti sitä ehtymättömänä viisauden lähteenä. Nobelfyysikko Niels Bohr pani merkille Yijingin ja atomifysiikan vastaavuudet. Noin 300 vuotta sitten Yijing itse asiassa toimi innoitteena nykyiselle laskentajärjestelmämme, jolle tietokoneiden toiminta perustuu. Kaiken lisäksi Yijingin 64 heksagrammia vastaavat kuin ihmeen kautta niitä 64 dna-kodonia, eli emäsyhdistelmää, joista geneettinen koodi koostuu, kuten Martin Schonberger on selvittänyt kirjassaan The Hidden Key to Life (Elämän salattu avain).